fredag den 11. marts 2016

Om at sige ja til sig selv

Vi accepterer os selv på mange områder. Vi søger - bevidst eller ubevidst - respekt når vi deler motionsbilleder på Instagram, når vi tager del i den lokale bestyrelse, når vi gør noget der gavner vores omgivelser. Vi glemmer imidlertid ofte, at sige ja til os selv, vores selvrespekt og sidst - men ikke mindst - de forhold til indgår i. I denne artikel skal du lære mere om, hvordan du genfinder din selvrespekt ved både at turde at sige fra og til på de rigtige steder.
Det er rigtig nemt, at finde eksempler på hvad vi alle gør for at finde anerkendelse. Ofte er det anerkendelse på de overfladiske områder.

I denne artikel skal vi helt ind BAG facaden. Vi skal ind der hvor det for en del mennesker gør rigtig ondt. Vi skal kigge på hvordan vi agerer med hinanden.

Jeg har valgt at fokusere på de fire væsentligste forhold
  • Forholdet til familien
  • Forholdet til din partner
  • Forholdet til dine børn
  • Forholdet til dine kolleger
Forholdet til familien
Familien burde være ens helle. Et sted hvor alle respekterer hinanden, ikke fordi man er enige om alt, men fordi man anerkender mottoet "blod er tykkere end vand"...

Virkeligheden er dog, desværre, ofte meget anderledes end dette ideal.

Værst af alt er faktisk, at dette også er det sted, hvor vi er allerdårligst til, at sætte grænser. Vi har vænnet os til nogle roller, og disse roller bevares, både når man bliver voksen, og senere gammel.

Jeg kender f.eks. en kammerat som aldrig har fået sagt fra over for sin fordrukne mor. Hans (lille)bror har sagt fra, men han er selv typen, som bare ikke kan få sagt fra. Det har, ret naturligt, skabt flere situationer hvor vi andre ville have stillet hende over for et ultimatum. Imidlertid har livet lært mig, at det ikke er os andre, der kan sætte grænserne for ham. Vi kan tydeliggøre vores holdninger, og forsøge at inspirere, men i sidste ende, er det ham selv der må sætte grænsen for familien...

Forholdet til din partner
I forholdet til et andet menneske kan det for nogle være rigtig svært at sige klart og tydeligt nej. Det er en meget farlig kurs, og er også et af de problemer, der tydeligst ses i, at der anslås, at helt op til 1/3 af os i dag foretrækker at leve som singler.

Samfundsøkonomisk er dette en væsentlig udfordring, for det sætter vores infrastruktur på en voldsom prøve. Men fuldt forståeligt når vi, som jeg gør på bl.a. denne blog, forsøger at få hjulpet folk i gang med at styrke de forhold, de indgår i.

Folk får ikke lyst til at indgå i relationer når den ene af parterne blæser på én. Jeg kunne skrive en hel bog om den adfærd nogle kvinder har på datingmarkedet og i andre forsøg på at skabe nye relationer. Den eneste grund til, jeg ikke skriver den, er, at det ville skræmme folk væk fra nogensinde at forsøge at indgå i et forhold.

Det er nemlig ikke kønt når kvinder manipulerer - lige så lidt som når mænd ikke kan finde ud af at være rigtige mænd. Det galante og noble er væk. Datingmarkedet er blevet et kødmarked, hvor sprutten flyder, og hvor det intime og nære er forsvundet. Man leder ikke efter en kombination af en god partner og en anstændig forælder for sine børn, men går derimod alene efter egne ønsker. Egoisme for fuldt flor, og det kan kun ende én vej, når ikke man har selvrespekt nok til at sige nej tak til den slags.

Forholdet til dine børn
Dette er et af de vigtigste forhold, for du har som forælder et ansvar for, at dine børn kommer godt videre til voksenlivet. Vi har som forældre et ansvar for, at vores børn kan regne og skrive korrekt. Mange overlader dette til skolerne, og det er helt forkert - faktisk ansvarsforflygtigelse.

Når nogle forældre siger: "Jamen, i dag kan vi regne med en pc eller tablet", så overser de en vigtig ting, for selv regneark regner forkert. Læs min artikel Your PC Can't Multiply Correctly, hvor jeg dokumenterer en indlysende fejl, som har eksisteret i over et kvart århundrede.

Nutids-r i skrive eller skriver kan heller ikke genkendes af din tekstbehandling, selvom det må erkendes, at der efterhånden er ved at komme gode grammatikfunktioner i nogle af de førende tekstbehandlingsprogrammer. Bøger udgives med stavefejl fra selv store og anerkendte forlag, og det er bare ikke i orden, når korrekturlæsere ikke kan dansk, vel?

Hvordan skal vores børn lære korrekt dansk, når vi ikke selv mestrer dette i vores egen skrivning?

Så tag nu ansvaret på jer derude, og vær med til at sikre, at vores børn får dette med. Når først det er indlært, forsvinder det ikke. Det skal ligge på rygraden. Vi kan ikke leve med, at barndommen gøres til ren leg og ingen læring. Det er for dovent, og det er vigtigt at sige fra og til på den rigtige, og konsekvente, måde...

Forholdet til dine kolleger
Der har aldrig været så mange mennesker med stress som vi ser i dag. Selv velfungerende grupper har deres udfordringer, og du må lære at sige fra på de rigtige steder. Når du investerer din tid og energi på en arbejdsplads må gensidig anerkendelse være en del af pakken, hvis alle skal nyde at stå op om morgenen, og møde på arbejdet. Alle har et ansvar for at byde ind med positiv energi til glæde for alle i gruppen.

Konklusion
Uanset hvilken relation vi taler om, så skal vi turde sige fra når noget går over vores grænser og/eller værdier. Det samme gør sig gældende, at vi skal blive bedre til at rose den positive handling som gavner alle. Det er sådan vi kan blive hele mennesker med komplette personligheder, som forstår at værdsætte hinanden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar